Document Actions

Journalistik i netværk

 

Offentliggjort 01/05/2011

 

 

Danske og udenlandske erfaringer med inddragelse af kilder og brugere i det journalistiske arbejde

 

BESKRIVELSE: Rapporten "Journalistik i netværk" samler erfaringer fra 9 forskellige medieprojekter, der har det til fælles, at de inddrager netværk af kilder og brugere i den journalistiske proces. I perioden november 2009 til juni 2010 er projekterne blevet fulgt, og de involverede nøglepersoner er interviewet gentagne gange.

Formålet med rapporten er at se nærmere på de nye journalistiske muligheder, der er en følge af netværksteknologier som Facebook, Twitter, Cover It Live og wikis. Hvad kræver det af journalisterne for at få samspillet med brugerne til at fungere godt?

Alle 9 cases er eksempler på, at man får mere ud af netværkene, end man putter ind af journalistiske ressourcer. Resultatet er øget journalistisk værdi, enten direkte i form af højere indholds-kvalitet eller indirekte forstået som brugernes øgede muligheder for at involvere og engagere sig i historien på nye måder og hermed opleve øget udbytte af den samlede journalistiske indsats.

Rapporten konkluderer, at journalister står godt rustet til at udvikle, drive og engagere netværk, men at de har behov for at tilføje kompetencer til de eksisterende. Det gælder blandt andet evnen til at mobilisere og organisere netværksarbejdet og at kunne planlægge og udvikle journalistiske forløb med større eller mindre grad af brugerinvolvering i specifikke faser af den journalistiske proces.

Journalisten bliver altså ikke altid nødvendigvis primær producent af "historier", men vil i højere grad kunne skabe værdi ved at samle, systematisere og præsentere stof, der er skabt af andre.

"Journalistik i netværk" er støttet økonomisk af Pressens Uddannelsesfond.

Den trykte rapport er gratis og fås ved henvendelse til fagmedarbejder Peter From Jacobsen på email pf@update.dk. Husk at skrive, hvilken postadresse, rapporten skal sendes til.

Rapporten kan desuden downloades her.

 

 


Søg