KONSTRUKTIV JOURNALISTIK


Dette tema er resultatet af et projekt, som UPDATE startede i 2009. Formålet med projektet har været at følge, beskrive og analysere udviklingen for den konstruktive journalistik i Danmark.

Projektet er støttet økonomisk af Pressens Uddannelsesfond.

BAG OM DEN KONSTRUKTIVE JOURNALISTIK
Da DRs nyhedsdirektør Ulrik Haagerup i 2008 lancerede begrebet Konstruktive nyheder i en kronik i dagbladet Politiken, stod han reelt på skuldrene af en gammel tradition i journalistikken. Ulrik Haagerup slog i kronikken til lyd for, at danske redaktioner forsøgte at se bag om nyheder med udgangspunkt i konflikter - og i stedet tog skridt i retning af at lade journalistikken være et våben i kampen for at få løst problemerne. Et argument, som har været ført frem mange gange tidligere.

KILDER:
Utøya gjorde norske medier konstruktive
Artikel: Efter en smule tøven blev de norske medier konstruktive i deres tilgang til terrorhandlingerne 22. juli 2011. Det fremgår af en artikel af Marianne Hansen fra UPDATE/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Klimadækning blev ikke for alvor konstruktiv
Rapport: Positiv individ-rettet konstruktivitet var nedprioriteret i mediernes dækning af COP 15 klimakonferencen i december 2009. Det fremgår af en rapport fra UPDATE og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Et studie i konstruktiv journalistik


Masterafhandling: Journalist og næstformand i Dansk Journalistforbund, Fred Jacobsen, afleverede i 2010 en afhandling ved SDUs master i redaktionel ledelse om begrebet konstruktiv journalistik.

Cand. Public om konstruktiv journalistik


Opgave: Tre studerende ved Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles Cand. Public-uddannelse afleverede i 2009 en opgave om konstruktiv journalistik.

Danmarks Radios hjemmeside om konstruktive nyheder


Hjemmeside: DR har samlet en række artikler og videoindslag om konstruktive nyheder på et fælles site.

Haagerups udspil om konstruktive nyheder
Kronik: DRs nuværende nyhedsdirektør Ulrik Haagerup lancerede i 2008 begrebet Konstruktive nyheder i en kronik i dagbladet Politiken.

Peter Bro om Public journalism


Artikel: Professor Peter Bro fra SDUs journalistuddannelse har for UPDATE skrevet denne artikel om begrebet Public journalism. [

BAG DENNE TEMASIDELars Kabel


Marianne Hansen
lektor, fagmedarbejder
mh@update.dk

tlf.: 89 440 553Lars Kabel


Steen K. Rasmussen
udviklingschef, fagmedarbejder
sr@update.dk

tlf.: 89 440 556
UNGE VIL HAVE PROBLEMLØSENDE JOURNALISTIK
Journalisten som aktiv problemknuser, fokus på løsninger og en grundig udredning af problemets kerne, så ingen læsere mister tråden. Det efterspørger unge, veluddannede avislæsere i en fokusgruppeundersøgelse, lavet af en gruppe Cand. Public-studerende ved Aarhus Universitet.COP 15 OG DEN KONSTRUKTIVE JOURNALISTIK
Rapport: Identifikation, nærhed og positiv individ-rettet konstruktivitet var nedprioriteret i mediernes dækning af COP 15 klimakonferencen i december 2009. Det fremgår af en rapport, Klimadækning mellem drama og løsning, fiasko og folkelighed, fra UPDATE og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Læs mere om rapporten her .KRITISK OG KONSTRUKTIV JOURNALISTIK KAN BYGGE BRO
Moderne lokaljournalistik er på én gang "farlig" fordi den peger på problemer - men også konstruktiv, fordi den kræver eller finder løsninger på problemerne. På den måde kan lokaljournalistikken bygge bro mellem forskellige lokalområder. Læs mere her.JOURNALISTIK DER KAN LØSE PROBLEMER
På DR Fyns redaktion har ledelse og medarbejdere udviklet et nyhedskoncept, hvori konstruktiv journalistik har en central rolle. Konceptet kaldes for "Problemløsende Journalistik" - og det er faktisk hvad journalistikken bidrager til at gøre: Løse problemer over hele Fyn.I VIBORG BED AVISEN SIG FAST
VIBORG Stifts FOLKEBLADs chefredaktør tog selv dykkerdragten på, da det skulle undersøges, hvor forurenede byens to søer er. Projektet viste, at det er vigtigt, at en avis ikke er tandløs, men at den tør bide sig fast i et problem og fortsætte med at belyse det på mange forskellige måder. Men at den også ser på, hvordan problemerne kan løses..MASTERAFHANDLING OM KONSTRUKTIV JOURNALISTIK
Journalist og næstformand I Dansk Journalistforbund, Fred Jacobsen, afleverede I 2010 en Masterafhandling ved uddannelsen Master i Redaktionel ledelse ved Syddansk Universitet med titlen “Konstruktiv journalistik: Præcisering og placering”. Forfatteren betegner afhandlingen som “Et eksplorativt studie af begrebet konstruktiv journalistik, hvilke farer og potentialer det rummer og hvordan det kan indordnes i rækken af nyhedsværdier”.KONSTRUKTIVE HISTORIER OM INDVANDRERE
Når nu alle politikere betegner indvandrernes manglende integration som et af de største samfundsproblemer, burde man så ikke fokusere på de indvandrere, som det faktisk er lykkedes for at komme i arbejde? Det var den idé, som Jyllands-Posten gennemførte i marts 2004, da journalist Orla Borg fra avisens Indsigtsredaktion i en artikelserie over en uge beskrev disse ”bidragere”.

DR SATSEDE KONSTRUKTIVT FOR AT HJÆLPE UDKANTSDANMARK
Da Danmarks Radio i 2010 søsatte det storstilede projekt "Danmark Knækker" var det et synligt og konkret resultat af den form for journalistik, som stasradiofoniens nyhedsdirektør Ulrik Haagerup et par år tidligere havde lanceret i en kronik i dagbladet Politiken.