Document Actions

Ryk klasseværelset ind på redaktionen

 

Offentliggjort 01/05/2011, senest redigeret 01/11/2011

 

 

Ritzau har i samarbejde med UPDATE haft hele den skrivende redaktion på skolebænken. Resultatet er en mere effektiv produktion og et stærkere journalistisk miljø

 

Et bedre produkt, et klart koncept, frugtbare journalistiske diskussioner og et gennemgribende fokus på efterkritik.

Det positive outcome af en journalistisk forandringsproces på Ritzau er til at tage og føle på.

Da bureauet for et års tid siden gik i gang med at modernisere webnyheds-formatet, var det i erkendelse af, at der måtte gøres noget drastisk, hvis positionen som landets største nyhedsbureau skulle fremtidssikres.

- Vi var kommet til at stå lidt i stampe med en skrivende tradition, som ikke længere stod mål med det, netkunderne ville have, fortæller onlinechef Anders Damgaard.


Foto: Anders Hviid © 2010

Ny webmanual danner skole
Sammen med den øverste ledelse besluttede han, at der skulle en kollektiv forandring til, og at den skulle gennemføres i ét sejt træk: En decideret manual for webnyheder med faste skabeloner og retningslinjer for netjournalistikken skulle være fuldt implementeret ved udgangen af 2010.

UPDATE blev hyret som samarbejdspartner. Og for at sikre, at alle Ritzaus skrivende medarbejdere kunne få samme viden på en gang - samt at den nye læring kunne indarbejdes løbende - blev det besluttet at rykke klasseværelset og UPDATEs kyndige web-underviser, Nils Ulrik Pedersen, ind i redaktionen på Store Kongensgade.

- Ved at gøre det fik medarbejderne en fælles referenceramme, som jeg ikke tror, vi havde opnået ved at sende dem på spredte netjournalistik-kurser ud af huset, fortæller Anders Damgaard, som med tilfredshed har kunnet konstatere, at journalisterne i dag skriver både hurtigere og skarpere og rammer kundernes behov langt bedre end tidligere.

- Vi skriver mere direkte ind i kundernes virkelighed nu. Faktisk er vi kommet til at danne skole for mange kunder, som har tilpasset deres webformat efter vores retningslinjer, konstaterer onlinechefen.

Knofedt og klare mål
Ud over skabeloner til to faste webformater, som defineres ud fra en række krav til længde, form og citater, er en del af omstillingen kommet i hus ved at fokusere på skarpere rubrikker, aktive verber, nøgleord og mere identifikation. Derudover er der blevet arbejdet med udvikling af selvstændige sidehistorier og sidevinkler, så aftagerne kan fodres med flere nyudviklinger frem for de gammelkendte opdateringer.

- Det er i virkeligheden ret banalt. Det er mange af de klassiske journalistiske greb og regler, vi har hevet frem. Og ud over, at det har effektiviseret produktionen, har omstillingen også givet anledning til frugtbare diskussioner, som har kvalificeret vores journalistik, siger Anders Damgaard og understreger, at man ikke er kommer sovende til så store forandringer.

- Der skal følges op på indlæringen i det daglige. Og hvis ikke man gør sig sine mål klart inden start, bliver det et input uden output. Man skal være målrettet og vedholdende i de perioder, hvor det er op ad bakke, forklarer han.

- Undervejs har der selvfølgelig været nogen skepsis og utilfredshed. Men den er heldigvis stilnet af i takt med, at journalisterne er blevet mere fortrolige med formaterne og har set, at de faktisk virker, siger Anders Damgaard.

Relevant for alle medievirksomheder
Udviklingschef hos UPDATE, Karen Tambo, har været med til at tilrettelægge Ritzau-forløbet, og ser store perspektiver i at flytte læringsrummet fra det traditionelle klasseværelse og ind i den daglige praksis.

- En redaktion er ofte sammensat af vidt forskellige personligheder med forskellig alder, syn på tingene, traditioner og omstillingsparathed – som det eksempelvis var tilfældet på Ritzau. Et internt kursus har en styrke i at kunne skabe et fælles grundlag, hvor alle har samme viden og taler samme sprog om emnet – på en hel anden måde end ved sidemandsoplæring, siger Karen Tambo. Hun arbejder i øjeblikket med at udvikle virksomhedskurser, som vil være relevante at udbyde sideløbende med UPDATEs individuelle forløb - og modtager gerne henvendelser om ønsker eller konkrete forslag.

Det er også Anders Damgaards vurdering, at andre medievirksomheder kan få en gevinst ud af at investere ressourcer i at skabe forandringer.

- Jeg kan sagtens se andre dele af produktionen på Ritzau, hvor kvaliteten kan løftes med endnu et forandringsprojekt. Sådan må det også være mange andre steder, siger han.

Læs mere om projektet og dets resultater i evalueringen.

Projektet er gennemført med bidrage fra Pressens Uddannelsesfond, der støtter projekter der udvikler og afprøver nye former for efteruddannelse.

Vil du vide mere om projektet eller i gang med et udviklingsprojekt i din egen organisation, så kontakt Karen Tambo kt@update.dk eller mobil 2172 5235

 

 
VIL DU VIDE MERE?
Læs mere om projektet og dets resultater.

Kontakt UPDATE
Karen Tambo
udviklingschef
kt@update.dk

tlf. 89 440 555
mobil 2172 5235