Document Actions

SVU når du læser fleksdiplom på fuld tid

 

Offentliggjort 10/24/2007, senest redigeret 08/29/2008

 

 

STUDIEVEJLEDNING: Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en mulighed, hvis du vil tage din diplomuddannelse på fuld tid. Men den fleksible diplomuddannelse kan sammensættes af fag fra forskellige uddannelsessteder, og det gør den vanskelig at håndtere i SVU-sammenhæng.

Diplomjournalist Kim Ellermann
Foto: Henrik Bjerregrav
.Fra august 2006 til august 2007 gennemførte jeg en fleksibel diplomuddannelse på fuld tid.

Jeg deltog i fag på UPDATE/ Danmarks Journalisthøjskole, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet og fik bevilget SVU til mine studier.

Den fleksible opbygning betyder at uddannelsesforløbet ikke er standardiseret, og SUstyrelsen skal derfor særbehandle din SVU-ansøgning. Det forlænger svartiden.

Det var utrolig tidkrævende og ind imellem frustrerende at søge SVU. Jens Nørlem, uddannelseschef på UPDATE, vurderer, at ni ud af ti studerende på fleksdiplom finder reglerne så komplicerede, at de på forhånd opgiver tanken om at søge SVU og dermed også om at studere på fuld tid.

Jeg var nødt til at sige til min arbejdsgiver, at jeg ville tage orlov, inden jeg havde fået svar på min SVU- ansøgning. Selv om min SVU-administrator havde vurderet, at ansøgningen ville gå igennem, var det reelt at spille hasard med hele familiens økonomi

God hjælp fra SVU-administratoren
Forkert udfyldte ansøgningsskemaer. Forskellig opfattelse hos SVU-administratoren og Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse på Aarhus Universitet. For lidt tildelt SVU. Der har været nok at se til. Men problemerne er blevet løst, og jeg havde et fint samarbejde med min SVU-administrator.

Jeg vil opfordre nye studerende til virkelig at sætte sig ind i reglerne. De skal være forberedt på, at det kan være besværligt. Men gå positivt ind i det, og brug den tid, det kræver.

Jeg vil anbefale, at du følger op på din ansøgning: Ring til SUstyrelsen for at høre, hvordan det går med din ansøgning. Sagsbehandleren finder gerne din sag i bunken og kan måske give dig et foreløbigt svar.

Uddannelseschef Jens Nørlem understreger at UPDATE gerne hjælper med at udfylde skemaer, men uddannelsesinstitutionen er ikke SVU-administrator. De mere komplicerede spørgsmål skal man tage med til sin a-kasse eller et Studievalg-center.
Gode råd fra den studerende:

- begynd planlægningen meget tidligt
- søg bredt efter kurser til at opfylde kravet om fuld studiebelastning
- undersøg muligheden for job i perioder uden SVU
- undersøg muligheden for praktik på en mediearbejdsplads i perioder uden SVU
- læg et realistisk budget
- skriv gode opgaver - og sælg dem

Økonomien er et ømt punkt
Det er nærmest umuligt at få SVU i et helt år. Særlig i januar er udbuddet af kurser utilstrækkeligt. For mig har det betydet, at jeg ud over kurser, ophold og transport har måttet finansiere halvanden måned for egne midler.

Jeg udnyttede perioden uden kurser og SVU til praktik på en lokal ugeavis.

Hvad siger en SVU-medarbejder?
”Ansøgerne må acceptere, at der er nogle begrænsninger i SVU-systemet. Vi er nødt til at have styr på, at midlerne bruges til det, de er bestemt til.” siger Viggo Munk, centerleder i Studievalg Østjylland i Århus.

Han oplever mange fejl i ansøgningerne. Ofte er det banale svipsere som manglende dato eller underskrift. Er der fejl, skal papirerne sendes tilbage til flere involverede. Det irriterer og tager tid. Og det kan bevirke, at pengene går senere ind på din konto.Gode råd fra SVU:

- få overblik over ECTS-point
- få overblik over kursusperioder
- få overblik over eksamensdatoer
- tjek din ansøgning, før du sender den
- tjek at ansøgningen når frem

Viggo Munk opfordrer til, at du ikke ukritisk skriver under på papirer, du modtager fra din arbejdsgiver eller fra uddannelsesstedet. Du skal kontrollere, at skemaerne er rigtigt udfyldt.


Relevante links:

Beskrivelse af fleksdiplom på UPDATE online

Statens Voksenuddannelsesstøtte-SVU

Beskrivelse af SVU på UPDATE online

Studievalg-centre

 

 


Søg