Document Actions

Nordisk Råds Journaliststipendier

 

Offentliggjort 09/15/2000, senest redigeret 04/07/2010

 

 

.
Fakta om ordningen
  • gælder for nordiske journalister - ansatte og freelancere
  • gives til et journalistisk arbejde med Norden som tema
  • søges gennem ansøgningsskema. Ansøgningsfrist 2010: primo maj
  • beløb: fra 10.000 - 15.000 kr.
  • vil du vide mere, så kontakt Nordisk Råds Danske Delegation


Hvem kan søge?
Nordisk Råd uddeler hvert år en række stipendier, som kan søges af nordiske journalister. Stipendiet gives til én eller flere journalister fra en avis, et tidsskrift, et webmedie, radio eller tv. Også freelancejournalister kan søge. Ved uddelingen tages hensyn til, om ansøgeren har en dokumenteret interesse for nordisk samarbejde og for Norden. Får man støtte, kan der ikke søges de efterfølgende tre år.

Stipendiet uddeles i hvert enkelt nordisk land og beløbet kan svinge fra 10.000 - 15.000 kroner. I alt uddeles ca. 90.000 kr. i hvert af de nordiske lande.

Formål med stipendiet
Stipendiet er indstiftet for at øge journalisternes interesse og mulighed for at rapportere om forholdene i de nordiske lande samt om nordisk samarbejde.

På NOrdisk Råds hjemmeside kan du læse mere om, hvilke projekter der tidligere har fået tildelt støtte.

Sådan søger du
Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Nordisk Råds Danske Delegation. I ansøgningsskemaet skal du beskrive, til hvad og hvordan stipendiet tænkes anvendt, ligesom der skal gøres rede for publiceringsform og rejseplan.

Stipendiet uddeles én gang om året - sædvanligvis med ansøgningsfrist primo maj.

Stipendiet skal bruges inden et år efter tildelingen. Nordisk Råd forbeholder sig ret til at anvende de opnåede resultater, der dog honoreres efter vanlig freelance-takst. Der skal i øvrigt indsendes en kort rapport om stipendiets anvendelse. Rapporten vedlægges de journalistiske produkter i deres endelige form, såfremt en publicering i Nordisk Råds tidsskrift Politik i Norden skulle blive aktuel.

Læs Nordisk Råds retningslinier for tildeling af journaliststipendier.

 

 


Søg

  

 

 

Læs mere

Se alle dokumenter om emnerne i denne artikel: