Document Actions

Studiestøtte til dit eget efteruddannelsesprojekt

 

Offentliggjort 09/18/2001, senest redigeret 10/13/2009

 

 

Journalister fra dag- og distriktsblade kan lave individuelle studieture og -forløb med støtte fra Dansk Journalistforbunds Ophavsretsfond

 

.
Fakta om ordningen
  • Gælder for journalister ved dag- og distriktsblade samt nyhedsbureauer
  • Gives til rejser, kurser og lignende med et klart uddannelsesmæssigt aspekt
  • Søges gennem ansøgning til Dansk Journalistforbund fire gange årligt
  • Vil du vide mere, så kontakt Christian Dølpher, Dansk Journalistforbund, tlf. 3342 8000


Hvem kan søge?
Du skal være journalist på et dag- eller distriktsblad eller et nyhedsbureau for at kunne søge om studiestøtte.

Tidligere skelnede Ophavsretsfonden mellem journalister med eller uden ret til arbejdsgiverbetalt efteruddannelse. Det gør man ikke mere. Alle søger på lige fod, og det er ikke afgørende, om din arbejdsgiver er medfinansierende på dit projekt, eller om du bruger efteruddannelsesuger på det, da. det enkelte projekt vurderes af Ophavsretsfondens bestyrelse.

Hvad kan du søge støtte til?
Formålet med studiestøtteordningen er, at de penge, der er optjent og sparet op i Ophavsretsfonden skal komme den gruppe af journalister til gode, som har tjent dem. Via studiestøtteordningen kan medlemmerne få glæde af pengene til uddannelsesprojekter, som de selv konstruerer.

Det er et krav, at dit projekt har et klart uddannelsesmæssigt aspekt. Det må ikke ligne en ferierejse, og der må heller ikke være økonomisk vinding ved projektet.

Tidligere er alle ansøgninger, der opfyldte kravene, blevet imødekommet. Men fordi Ophavsretsfonden har opnået en stor del af sit mål om give pengene tilbage til rettighedshaverne, er der fra 2003 betydeligt færre penge at søge om. Fremover vil der ved hver tilskudsrunde blive fastsat et beløb til fordeling, som sandsynligvis ikke kan dække alle ansøgningerne.

Sådan søger du
Du skal i forbindelse med din ansøgning udfylde et obligatorisk ansøgningsskema. Skemaet kan du hente her:

Ansøgningsskema til Ophavsretsfonden (pdf-fil)

Der er ansøgningsfrister fire gange om året: 15. marts, 15. juni, 15. september og 15. december.

Seneste nyt om Ophavsretsfonden og ansøgningsfrister

Krav til modtagere af studiestøtte
Fra støtten er bevilliget, har du 11 måneder til at afvikle projektet i – inklusive afrapporteringen.

Det er obligatorisk at aflevere en projektrapport samt regnskab for forløbet.

Rapporterne fra studieforløbene eller projekterne skal kunne bruges som udgangspunkt for efterfølgende studier inden for emnet og være et brugbart redskab for andre journalister.

En rapport skal indeholde:
  • en klar struktur
  • faktuelle oplysninger
  • kildeliste med navne, adresser, telefon- og faxnumre på relevante personer og steder
  • en vurdering af det efteruddannelsesmæssige aspekt i dit projekt

DJ har pligt til at indeberette manglende rapport til Ophavsretsfonden og din arbejdsgiver og kan kræve pengene tilbagebetalt.

Eventuelt overskydende penge skal returneres til Ophavsretsfonden.


Erfaringer fra to, der har prøvet det selv
Lars Rix fra Aktuelt og journalist Wilhelm Jørgen Willersted har begge fået tilskud til studieforløb fra Ophavsretsfonden.

Lars Rix til et selvkomponeret ophold på Jamaica og Wilhelm Jørgen Willersted til et forløb på Columbia University i New York. Læs Lars Rix’ artikel ”Rasta, reggae og kaos” og Wilhelm Jørgen Willersteds ”You Are Welcome! New Media på amerikansk”.

til toppen af siden

 

 


Søg

  

 

 

Læs mere

Se alle dokumenter om emnerne i denne artikel: