Document Actions

Efteruddannelsespenge til freelancere

 

Offentliggjort 09/15/2000, senest redigeret 10/13/2009

 

 


Fakta om ordningen
 • henvendt til freelancere
 • gives som tilskud til efteruddannelse efter eget valg
 • freelancere, der er tilhører trykte medier kan få tilskud på 7.500 kr., mens dem der er i AV-kassen pt får et beløb på 15.000 kr.
 • søges gennem ansøgningsskema hos FreelanceGruppen
 • to årlige ansøgningsrunder - forår og efterår


Hvert år uddeler FreelanceGruppen 15.000 kr. til 200 freelancere, der ønsker at efteruddanne sig. Tilskuddet kan søges i form af en efteruddannelses-bevilling (EU-beviset), og den enkelte bestemmer selv, hvordan pengene skal bruges.

Så længe det drejer sig om efteruddannelse er der vide rammer for, hvad pengene kan anvendes til. De kan gå til et kursus hos Den journalistiske Efteruddannelse (DjE), en konference i udlandet, rejseudgifter, undervisningsmaterialer mv.

Du behøver ikke på forhånd at beslutte hvad pengene skal gå til, for du har tre år til at bruge pengene, fra den dato EU-beviset er bevilget. Hvis du efter at have modtaget et EU-bevis ophører med at være freelancer, kan du inden for tolv måneder efter udmeldelsen anvende de 15.000 kr.

Dit helt eget projekt - Hvis du ikke ønsker at bruge dit EU-bevis på et kursus hos en af de anerkendte kursussteder, kan du komponere dit helt eget studieophold. Du skal så forud for projektet indsende en kort beskrivelse med budget til DjE, som foretager en endelig vurdering af dit projekt.

Hvem kan søge? - Tilhører du en af følgende tre grupper kan du søge om EU-bevis:

  • Alle O-medlemmer af FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund. Dog ikke medlemmer af Pressefotografforbundet og Danske Bladtegnere, der har deres egne kasser.
  • Ansatte ved produktionsselskaber.
  • Andre, der har optjent ophavsretsmidler, som administreres af FreelanceGruppens Ophavsretsfond.
  • Ansøgningerne bliver vurderet ud fra to kriterier: Dels hvor længe du har været medlem af FreelanceGruppen, dels hvornår du senest har modtaget støtte til efteruddannelse fra FreelanceGruppen.
  • Hvis du har modtaget EU-bevis inden for det seneste år, kan du ikke søge igen ved den førstkommende uddeling.

    

    

Søg

  

 

 

Læs mere

Se alle dokumenter om emnerne i denne artikel: