Document Actions

AMU-uddannelser

 

Offentliggjort 06/12/2003, senest redigeret 05/10/2010

 

 

STUDIEVEJLEDNING:
.
Fakta om ordningen
  • Uddannelserne er enten gratis eller koster 500-750 kr. om ugen
  • Den primære målgruppe er dog ikke-faglærte og faglærte personer samt personer med en højere uddannelse, som ikke har haft arbejde inden for deres fag i de seneste fem år.
  • Denne gruppe har mulighed for at søge om VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste uanset om de er i arbejde, er selvstændige eller ledige.
  • Yderligere oplysninger på www.vidar.dk


Hvad er arbejdsmarkedsuddannelser?
Arbejdsmarkedsuddannelser er korte uddannelser primært for ufaglærte og faglærte, selv om alle har adgang til kurserne. Uddannelserne udbydes af AMU-centre, tekniske skoler, handelsskoler, social- og sundhedsskoler og andre skoler.

Alle uddannelser bliver udviklet i henhold til en overordnet kompetencebeskrivelse og er derfor kompetencegivende.

Kurser af særlig interesse for personer inden for mediebranchen er udarbejdet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Adminstration, Kommunikation og Ledelse.

Se for eksempel:
Kompetencebeskrivelse for foto, film, tv og redaktional produktion
Herunder findes kurser inden for en række digitale teknikker, webcasting, billedbehandling, multimedieproduktion og non-lineær redigering

Kompetencebeskrivelse for produktion af trykt og digital kommunikation
Herunder findes kurser inden for webcasting, billedbehandling, multimedieproduktion, web, grundlæggende grafisk produktion, digital fotografering, serigrafi, bogbinderi, prepress, elektronisk arkoffset, offset, illustrationsteknik og grafik, kvalitetsstyring og grafisk workflow.

Vidar er statens database over voksenuddannelser, og her kan du altid finde en opdateret oversigt over aktuelle AMU-uddannelser.

Hvad kan du søge støtte til?
Prisen for at deltage i et AMU-kursus er den samme, uanset hvem du er. Afhængigt af kursets emne koster det enten 500 eller 750 kr. Du skal dog ikke betale for AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Ledige kan deltage gratis i 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Ufaglærte, faglærte og personer med forældet uddannelse har mulighed for at søge om VEU-godtgørelse (svarer til dagpengeniveau) , og her er det lige meget, om du i dag er i arbejde, selvstændig eller ledig. Se gennemgangen af reglerne på Journalistforbundets hjemmeside .


Sådan søger du
Du sender din ansøgning til den skole, der udbyder det AMU-kursus, du er interesseret i.

 

 


Søg

  

 

 

Læs mere

Se alle dokumenter om emnerne i denne artikel: