Document Actions

Legatmidler fra blankbåndsvederlag

 

Offentliggjort 09/15/2000, senest redigeret 10/13/2009

 

 

.Fakta om ordningen
  • Gælder for medlemmer af DJ og andre
  • Gives til film og video, kulturprojekter eller uddannelsesformål
  • Søges gennem ansøgning til DJ med frist en gang om året
  • Beløb: op til ca. 40.000 kr.
  • Vil du vide mere, så kontakt Mogens Blicher Bjerregaard eller Christian Dølpher på tlf. 3342 8000

Hvem kan søge?
Alle medlemmer af Dansk Journalistforbund kan søge blankbåndspenge. Men også ikke-medlemmer, der arbejder freelance eller i midlertidige projektansættelse på DJs organisationsområde inden for radio, tv- og videoproduktion kan søge om andel i midlerne.

Ansøgere, der tidligere har fået midler fra blankbåndsvederlagene kan søge igen – både til nye projekter eller til videreførelse af det projekt, de tidligere har fået støtte til.

Midlerne uddeles uden hensyntagen til ansøgerens nationalitet og organisationsforhold, når blot ansøgeren kan dokumentere at have medvirket til en relevant produktion inden for det område, som DJ repræsenterer via COPY-DAN.

Hvad kan du søge støtte til?
Du kan søge støtte til forskellige formål. Midlerne gives til
  • støtte af enkeltpersoner, der bidrager til medierne i alle genrer, herunder navnlig de, som yder væsentlige og nyskabende bidrag til nyheds- og informationsformidling, dokumentar og kortfilm, men som ikke har mulighed for at få dækket udgifterne hertil igennem deres sædvanlige virke.
  • støtte til produktion af film og videoprogrammer, der opfylder et kulturelt formål, hvor der må forventes vanskeligheder med at få dækket udgivelses- og distributionsomkostningerne m.v. gennem salg eller andre indtægter.
  • støtte i særlige tilfælde af andre projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder til uddannelsesformål.

Der ydes ikke støtte til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Der blev uddelt cirka 300.000 kr. til 16 forskellige projekter i 2002. Der er imidlertid kun begrænsede midler til rådighed i 2003.

Hvor kommer pengene fra?
Dansk Journalistforbund modtager hvert år en andel af de blankbåndsvederlag, der opkræves via COPY-DAN med hjemmel i ophavsretsloven.

Vederlaget opkræves for at dække det tab, som indehaverne af ophavsrettigheder får, når private kopierer fjernsynsudsendelser, film, radioudsendelser og musik m.v. over på blanke video- eller kassettebånd.

Sådan søger du
Ansøgningen skal rumme en beskrivelse af din arbejdsbaggrund, eventuel organisationstilknytning og en uddybende beskrivelser af det projekt, du søger midler til. Vedlagt din ansøgning skal der være et detaljeret budget.

Der er ansøgningsfrist én gang om året i november. Datoen annonceres i JOURNALISTEN.

Din ansøgning mærkes med "Blankbånd" og stiles til:
.
Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund
Gl. Strand 46
1202 København K

Får du bevilget støtte til dit projekt, skal det afsluttes senest et år efter bevillingen, og efterfølgende skal du indsende regnskab og rapport.

(Kilder: Dansk Journalistforbund og Freelancegruppens hjemmeside)

 

 


Søg

  

 

 

Temasider om samme emne

 

Læs mere

Se alle dokumenter om emnerne i denne artikel: