Document Actions

Danmark-Amerika Fondet – legater til studieophold i USA

 

Offentliggjort 03/06/2003, senest redigeret 10/13/2009

 

 

.
Fakta om ordningen
  • kan søges af alle faggrupper
  • gives til studieophold og som hel eller delvis friplads på enkelte universiteter
  • søges på ansøgningsskema gennem Danmark-Amerika Fondet
  • ansøgningsfrist hvert forår i starten af marts og hvert efterår i starten af oktober


Hvem kan søge
Alle uanset fag kan søge legater hos Danmark-Amerika Fondet – også journalister har gode muligheder for at opnå støtte. Ansøgere skal være danske statsborgere, og legaterne gives primært til personer under 35 år.

Hvad kan du søge støtte til hos Danmark-Amerika Fondet
Pengene gives primært til studieophold på graduate niveau – det vil sige studier på et niveau højere end bachelorniveau (undergraduate). Fondet tilbyder også studiepladser til reduceret pris på nogle bestemte universiteter.

Danmark-Amerika Fondet har flere legater, som er særligt relevante for journalister, der vil fortsætte med at studere journalistik i USA.


Legater til danske statsborgeres studieophold i USA

DAF’s legater til danske statsborgeres studieophold i USA
Hvem: Personer under 35 år med afsluttet akademisk eller faglig uddannelse
Hvad: Studielegater og rejselegater til ophold af mindst tre måneders varighed på graduate niveau
Ansøgningsfrist: i begyndelsen af marts med studiestart i efteråret

Amerikanske legater gennem Danmark-Amerika Fondet
Hvem: Personer under 35 år med afsluttet akademisk eller faglig uddannelse
Hvad: Studielegat til et akademisk års studier på graduate niveau
Ansøgningsfrist: i begyndelsen af marts med studiestart i efteråret

Danmark-Amerika Fondets Virksomhedslegater
Hvem: Personer under 35 år, som har afsluttet en uddannelse svarende til en dansk bachelor
Hvad: Studielegat til mindst et års akademiske studier på graduate niveau
Ansøgningsfrist: i begyndelsen af marts og begyndelsen af oktober med studiestart i efteråret

Sådan søger du legaterne
Ansøgning skal ske på et ansøgningsskema, som kan fås på Danmark-Amerika Fondets kontor.

Danmark-Amerika Fondet deler sekretariat i København med Fulbright Kommissionen og har ansat studievejledere, som hjælper med ansøgninger om legater, informationer om universiteter i USA og visa-ansøgninger på telefon 3532 4545.

 

 


Søg

  

 

 

Læs mere

Se alle dokumenter om emnet i denne artikel: