Document Actions

Legater til efteruddannelse

 

Offentliggjort 06/10/2003, senest redigeret 10/13/2009

 

 

Der findes en række mindre legater, som kan søges af journalister til efter- og videreuddannelse eller studieture.

Det drejer sig om

Chefredaktør L. Schiøttz-Christensen og Hustru, fru T. Schiøttz-Christensen, født Krabbe’s Mindelegat
Hvem: journalister tilknyttet Aalborg Stiftstidende i mindst tre år
Hvad: studie- og rejselegater
Ansøgningfrist: ingen faste frister

Administrator:
NORDJYSKE Stiftstidende
Langagervej 1
postboks 8000
9220 Aalborg Øst
tlf.: 99353202

Vendsyssel Tidendes Fond
Hvem: unge pressefolk
Hvad: uddannelse
Ansøgningfrist: ingen faste frister

Administrator:
NORDJYSKE Stiftstidende
Langagervej 1
postboks 8000
9220 Aalborg Øst
tlf.: 99353202

Børge Schmidts Rejselegat
Hvem: lovende provinsjournalister under 33 år
Hvad: legatet på 4.000 kr. skal anvendes på studierejser
Ansøgningsfrist: annonceres i fagbladet JOURNALISTEN. I 2009 er fristen den 13/11.

Administrator:
Dansk Journalistforbund
Gl. Strand 46
1202 København K
tlf. 33 42 80 00

Dansk-Belgisk Legat
Hvem: aktive medlemmer af DJ, helst fransktalende
Hvad: legatet på 1.000 kr., der anvendes på rejse
Ansøgningsfrist: annonceres i fagbladet JOURNALISTEN. I 2009 er fristen den 13/11.

Administrator:
Dansk Journalistforbund
Gl. Strand 46
1202 København K
tlf. 33 42 80 00

Dansk-Svensk Pressefond
Hvem: aktive medlemmer af DJ
Hvad: legatet på 2.000 kr. skal anvendes til studierejse
Ansøgningsfrist: annonceres i fagbladet JOURNALISTEN. I 2009 er fristen den 13/11.

Administrator:
Dansk Journalistforbund
Gl. Strand 46
1202 København K
tlf. 33 42 80 00

Århus Stiftstidendes Bryllupslegat
Hvem: ugifte, dygtige og flittige journalister under 30 år.
Hvad: legatet på 1.000 kr. skal anvendes til bryllupsudstyr
Ansøgningsfrist: annonceres i fagbladet JOURNALISTEN. I 2009 er fristen den 13/11.

Administrator:
Dansk Journalistforbund
Gl. Strand 46
1202 København K
tlf. 33 42 80 00

Arboes Mindelegat
Hvem: elever ved provinsblade
Hvad: legatet på 2.000 kr. kan benyttes efter eget valg
Ansøgningsfrist: annonceres i fagbladet JOURNALISTEN. Opslås ikke i 2009.

Administrator:
Dansk Journalistforbund
Gl. Strand 46
1202 København K
tlf. 33 42 80 00

Essie Kristoffersens Mindelegat
Hvem: journalister
Hvad: legatet på 1.500 kr. skal benyttes til uddannelse på Journalisthøjskolen
Ansøgningsfrist: annonceres i fagbladet JOURNALISTEN. I 2009 er fristen den 13/11.

Administrator:
Dansk Journalistforbund
Gl. Strand 46
1202 København K
tlf. 33 42 80 00

 

 


Søg

  

 

Læs mere

Se alle dokumenter om emnet i denne artikel: