Document Actions

Dagpenge – hvilke uddannelser må du følge

 

Offentliggjort 03/06/2003, senest redigeret 10/13/2009

 

 

STUDIEVEJLEDNING:
.
Fakta om ordningen
 • gælder for ledige på dagpenge
 • beløb: dagpengesats under nogle former for uddannelse
 • kursusdeltagelse aftales med a-kassen og Arbejdsformidlingen
 • du skal skrive under på en kursuserklæring, hvor du lover at afbryde uddannelsen, hvis du bliver tilbudt arbejde


Hvis du godt kunne tænke dig at deltage i en uddannelse, mens du er ledig, bør du altid undersøge dine muligheder inden du påbegynder uddannelsen.

Årsagen er, at der er visse uddannelser, som du kan gennemføre med dagpengeret og andre der berettiger dig til og kun kan gennemføres, hvis du søger aktiveringsydelse eller statens uddannelsesstøtte (SU).

På SU-styrelsens hjemmeside er der en liste over SU-godkendte ungdomsuddannelser og en liste over SU-godkendte videregående uddannelser. Listerne er ikke udtømmende - så kontakt for en sikkerheds skyld uddannelsesstedet for at få vished for, om uddannelsen er SU-godkendt eller ej.

Hvis du deltager i uddannelse, hvor du samtidig er aktiv arbejdssøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet, vil du formentlig være berettiget til at modtage dagpenge, så længe uddannelsen varer.

Det drejer sig om følgende uddannelser:
 • almindelig aftenskoleundervisning
 • undervisning i op til 2 uger - uanset timetal - der har til formål at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet og som er arrangeret af din faglige organisation eller A-kasse.
 • folkeskolens 8.-10. klassetrin
 • undervisning under 20 timer om ugen, hvis der ikke er tale om en uddannelse, der som heltidsstudie berettiger til SU
 • enkeltfagsundervisning under 20 timer om ugen på gymnasialt niveau, eks.vis studentereksamen, HF, HHx og Htx. Kan tages samtidig med undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin

  Inden du starter på uddannelsen, skal du indsende en kursuserklæring til a-kassen, hvoraf det fremgår, hvilken uddannelse, der er tale om, hvilket omfang m.m. og hvor du har skrevet under på at du er villig til at afbryde uddannelsesforløbet, såfremt du bliver tilbudt arbejde eller indkaldt til samtale ect. Kursuserklæringen kan du få i a-kassen.

  Hvis du i forvejen har en uddannelse på mindst 18 måneder og du er i Dagpengeperioden, må du deltage i undervisning under lov om åben uddannelse. Betingelsen er dog, at undervisningen har tilknytning til den uddannelse på 18 måneder, som du tidligere har gennemgået eller dit faglige område. Undervisningen må højst være 6 timer om ugen eller 1/3 studenterårsværk.

  OBS: Vær opmærksom på, at dagpengeretten under hele forløbet bortfalder, såfremt der blot i én uge modtages undervisning i mere end 6 timer.

  Særlige regler, når du har fulgt en uddannelse, mens du havde arbejde:
  Hvis du har fulgt en uddannelse om aftenen, mens du havde arbejde, kan du i en periode fortsætte med uddannelsen, mens du er ledig. Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
 • du var 25 år eller derover, da du blev ledig
 • du, før du blev ledig, havde deltaget i uddannelsen i mindst 2 år sideløbende med dit arbejde
 • undervisningen foregår efter kl. 16 eller på lørdage/søndage og helligdage og du ikke selv opsagde dit seneste arbejde

  Fra du bliver ledig, kan du få dagpenge i en periode på sammenlagt 444 timer (12 uger ) som fuldtidsforsikret eller 360 timer ( 12 uger ) som deltidsforsikret.

  Husk, at A-kassen og Jobcentret ALTID skal vide, når du påbegynder en uddannelse. Du kan også læse mere i Arbejdsdirektoratets pjece: Dagpenge og uddannelse

  Du kan læse mere på Dansk Journalistforbunds hjemmeside.

   

   


 • Søg

    

   

   

  Læs mere

  Se alle dokumenter om emnet i denne artikel: