Document Actions

Professionelt eyetrack-udstyr til UPDATE

 

Offentliggjort 04/07/2010

 

 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har med støtte fra Aarhus Stiftstidendes Fond investeret i nyt professionelt eyetrack-udstyr. En gruppe medarbejdere afprøvede for første gang udstyret i slutningen af marts 2010.
Mobilt udstyr med muligheder
Udstyret er forbavsende kompakt. Det består i store træk af en laptop og en fladskærm, så med en specialdesignet kuffert bliver udstyret mobilt og kan let bringes frem og tilbage mellem Århus og København - eller ud til medier rundt om i landet.

Ud over standardopstillingen, hvor testpersonen sidder foran en skærm, er der også mulighed for at teste øjenbevægelser i åbne rum. Med en ”hjelm” på hovedet kan testpersonen bevæge sig frit i fx et udstillingslokale eller i byrummet.

Eyetracking kan bidrage til at undersøge og dokumentere om kommunikation eller journalistisk formidling ”virker” – altså om budskaberne modtages og forstås, som afsenderne håber og ønsker. Det mobile udstyr giver os mulighed for at skabe ny viden om hvordan brugerne oplever medieprodukter.


Brugervenlig tilgang
Efter den første introduktion er det vores oplevelse, at udstyret er meget enkelt at bruge og giver os utrolig mange muligheder for at indsamle viden og data. En halv time efter, at vi havde pakket udstyret ud af kasserne, kunne vi starte de første tests.

Men med den indledende introduktion er det også vores oplevelse kun at have set en brøkdel af udstyrets muligheder. Så foråret 2010 handler primært om at afprøve eyetrack-udstyret på en række projekter, så vi bliver sikre i at gennemføre tests og efterfølgende analysere data.


Eyetracking i undervisning og forskning
På Mediehøjskolen har man i flere år arbejdet med eyetracking i undervisning og forskning. I UPDATE har vi bla. gennemført et eyetrack-projekt for 3F. Nu er der så mulighed for at dele og udvikle viden på tværs af Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles afdelinger og i fællesskab få nye erfaringer.

Viden om og brug af eyetracking bliver fremover et indsatsområde på tværs af organisationen. Eyetracking bliver inddraget i grunduddannelserne på Journalist- og Mediehøjskolen, i efteruddannelse, udviklingsprojekter og i forskning.


Se flere fotos og video fra den første introduktion til eyetrackudstyret:
Kristian Strøbechs blog
Peter From Jacobsens blog

Udstyret er købt hos den tyske producent SMI

 

 


Søg

  

 

 

Temasider om samme emne

 

Læs mere

Se alle dokumenter om emnerne i denne artikel: