E-MAGASINER - METODER OG POTENTIALER

(tema)
I 2009 begyndte danske mediehuse at udgive e-magasiner. I takt med at økonomien blev svækket, så flere og flere nyheds- og kommunikations-virksomheder en interesse i at spare de meget store trykke- og distributionsudgifter til papir.
I regi af udviklingsprojektet Digitale klimafortællinger under forskningsprojektet Digital Urban Living har et team fra UPDATE, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samarbejdet med Jyllands-Posten om at udvikle og producere to e-magasiner om klima, der udkom 29. november på www.jp.dk.
De følgende tekster udtrækker erfaringer og metoder fra produktions- og udviklingsarbejdet med:
eklima om Indonesien: http://e-pages.dk/digitalurbanliving/9
JP Indblik om klimaløsninger: http://e-pages.dk/digitalurbanliving/11JOURNALISTISKE UDFORDRINGER
Web er stadigvæk karakteriseret ved hurtighed og korthed. Klikmotoren på alle nyhedssites er den episodiske ’breaking news’ på forsiden, og det resulterer ofte i at bestemte typer af overskuelige emner og tabloide og kuriøse begivenheder rangerer meget højt i hierarkiet af webhistorier.
E-PRODUKTIONSMETODER
E-magasiner kaldes for ”det talende magasin”. I den betegnelse ligger, at magasinerne faciliterer og integrerer såvel papirets som de digitale mediers grundbestanddele: Tekst, fakta, stillfotos, grafik og illustration, video, audio, links, og interaktivitet via klik, dialog og blogs.E-POTENTIALER
Den økonomiske krise har tilsyneladende accelereret omstillingen fra analoge til digitale medier. Papiravisen , der af mange betragtes som den 4. statsmagt, taber terræn til en mere overfladiske digitale platforme. Nyhederne leveres, mens begivenhederne sker og reporterens rolle bliver mere aktiv del af selve nyheden.DE HAR BIDRAGET
Projektet om de to e-magasiner er lavet af Jyllands-Postens netredaktion og et team fra UPDATE i samarbejde. Det er et led i udviklingsprojektet Digitale klimafortællinger som er en del af forskningsprojektet Digital Urban Living.

BLIV MEDFORTÆLLER
E-magasiner er dynamiske medier, der tilbyder læseren/brugeren mulighed for interaktion via links, klik og blogs.
De to klimamagasiner: eklima om Indonesien og JP Indblik om klimaløsninger udnytter på forskellige måder de digitale muligheder for brugerinddragelse. JP-magasinet afprøver især klik-potentialerne i interaktive grafikker og illustrationer, eklima inviterer læserne/brugerne til at blive medfortællere på den store globale klimahistorie.
Upload dine klimahistorier og holdninger på: http://eklima.dk/

Søg

  


BAG DENNE TEMASIDELars Kabel


Lars Kabel
lektor, fagmedarbejder
lka@update.dk

tlf.: 89 440 574