VIDEN OM JOURNALISTIKUGENS GLADE NYHED: EN ROYAL BABY
Artikel: En royal graviditet dækkes ikke bare af ugebladene men af alle typer af medier, der bruger anledningen til at skrue op for følelser og glæde i journalistikken. Kirsten Sparre skriver om mediedækningen af prinsesse Maries graviditet.

FELTJOURNALISTIK PÅ THISTED DAGBLAD
Artikel: Med kamera, blok og PC leveres historier fra dagligdagen et sted i Thy. Billederne tages, historierne hentes, skrives, gøres klar til avis og net. Fotojournalist Klaus Madsen var mojo-journalist for en dag på virksomheden Bach Composite.

EYE LEVEL STORIES ON TELEVISION
Artikel: Traditional objective TV journalism is top down or told from outside looking in. In narrative journalism the issues are told in eye level through people. Nancy Graham Holm shows characteristics and an example of narrative journalism in television documentary journalism.

NYHEDER I NUTID
Tema: På få år er der sket et massivt temposkifte i nyhedsformidlingen, flere og hurtigere medier, mange nye platforme. Nyheder er i dag mere et flow og en løbende proces end et statisk produkt. UPDATE sætter 'Nyheder i nutid' under lup.

LOKALJOURNALISTIK
Tema: UPDATE samler erfaringer fra lokale mediers nye måder at informere og interagere med lokalsamfundet og dets borgere på.

EYETRACK
Tema: UPDATE undersøger, hvordan brugerne ser på websider og afdækker fejl og mangler i kommunikationen på websider.

FORTÆLLENDE JOURNALISTIK
Tema: Om brugen af fortællingen til formidling af fakta. Læs om fortælleteknik og fortælleformer i alle medier.
VIDENSBASEN er et multimedie- baseret fagleksikon for alle, som søger viden om journalistiske arbejdsmetoder og produktions- vilkår i alle medier.
Læs mere om Vidensbasen

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, kom- mentarer – ris og ros – er du velkommen til at kontakte:
Torben Nielsen
E-mail: tn@update.dk
Tlf. 8944 0558