Document Actions

Digitale tv-medarbejdere er mere værd

 

Offentliggjort 02/18/2004, senest redigeret 09/05/2007

 

 

Digital omstilling i tv-branchen kan gennemføres, så det store flertal af medarbejdere oplever en højere markedsværdi. Et lille mindretal risikerer til gengæld udstødelse af branchen, viser erfaringerne fra TV/ MIDT-VEST og TV 2/Bornholm

 

UNDERSØGELSE: Det kan lade sig gøre at gennemføre en omstilling til flerfunktionel digital tv-produktion uden at kvaliteten svækkes betragteligt og med en samtidig betydelig kompetencestyrkelse af medarbejderstaben. Især det sidste har store perspektiver for den enkelte, som vil opleve sin ”markedsværdi” stige, og for tv-stationerne, som på lidt længere sigt vil have øget fleksibiliteten markant.

Det viser erfaringerne fra et omskolingsprojekt, som er blevet gennemført på de to regionale tv-stationer TV/MIDT-VEST og TV 2/Bornholm, der med EU-støtte i ryggen gennemførte et storstilet uddannelsesprojekt i forbindelse med en total udskiftning af ”gammeldags” analogt udstyr til moderne digitalt produktionsudstyr i løbet af 2003.

Til gengæld viste projektet også, at det er nødvendigt at tage sig særligt af dele af medarbejderstaben, hvis ikke en udstødelse af arbejdsmarkedet skal blive den naturlige konsekvens for disse mennesker. Især teknikere med en høj specialiseringsgrad risikerer at må se sig om efter nyt job i løbet af en årrække, hvis ikke de omskoles til en mere fleksibel funktionalitet.

Baggrund
Bag projektet ligger en regeringsbeslutning om, at dansk tv skal være fuldstændigt digitaliseret senest i 2007. På den baggrund gik de to tv-stationer allerede i 2002 i fælles EU-udbud og købte nyt digitalt produktionsudstyr – Avid Unity for News – som blev installeret på de to stationer i foråret 2003.

I forbindelse med overgangen til det nye udstyr ønskede ledelserne på de to tv-stationer at gennemføre en omstillingsproces, som følger de dominerende trends i tv- og mediebranchen i disse år: Medarbejderne skulle skifte fra at være analoge specialister på enten fotografering, redigering eller journalistik til at være digitale flerfunktionalister – altså kunne udfylde flere funktioner i den tv-journalistiske produktionsfase. Journalister skulle kunne redigere indslagene færdige på deres PC, mens fotografer og redigeringsteknikere skulle kunne løse journalistiske opgaver.

For at nå det mål fulgte en intensiv kursusfase hen over foråret, sommeren og efteråret 2003. Til at uddanne medarbejderne blev fire interne undervisere grundigt oplært af leverandøren af produktionssystemet. I første fase af kursusaktiviteterne fik samtlige medarbejdere på de to stationer en grundlæggende introduktion til det nye system. I næste fase fik de medarbejdere, som arbejder med daglig nyhedsproduktion, opfølgende kurser og tilbud om kontakt til flere såkaldte ”Superbrugere”, der var i stand til at hjælpe dem når det kneb i den daglige nyhedsproduktion. Endelig blev der sideløbende fulgt op med små en-dags kurser, hvor medarbejderne fik mulighed for at dykke lidt længere ned i redigeringssystemets mange finesser.

Undervejs i hele forløbet og som en afslutning på projektet ved årsskiftet 2003-2004 fik medarbejderne mulighed for at bedømme og kommentere forskellige aspekter af undervisningen, de tillærte færdigheder og den omstillingsproces som foregik. Det skete via nogle spørgeskemaer, som den eksterne evaluator, Center for Journalistik og Efteruddannelse (CFJE), sendte til medarbejderne – og som medarbejderne afleverede elektronisk.

Det er svarene på disse spørgeskemaer, som nu er bearbejdet og sammenfattet i en evalueringsrapport, der danner grundlag for konklusionerne om, at det kan lade sig gøre at højne ”markedsværdien” for de fleste medarbejdere og for tv-stationerne – ganske enkelt fordi de nye flerfunktionelle kompetencer vurderes som værdifuld kunnen på arbejdsmarkedet og fordi de samme kompetencer vurderes som værdifulde for tv-stationernes fleksibilitet.

En af de negative effekter af omstillingsprocessen er imidlertid, at en lille del af medarbejderstabene risikerer at blive kørt bagud af udviklingen. Det drejer sig især om medarbejdere med teknisk baggrund, som ikke ser sig i stand til at kunne omstille sig til mere journalistiske funktioner.

For disse medarbejdere anbefaler evalueringsrapporten, at ledelserne på de to tv-stationer gør en særlig indsats for at undgå udstødning af arbejdsmarkedet.

Læs eller download selve rapporten (24 sider).

 

Relevante kilder: