Document Actions

Dagspressens Fond

 

Offentliggjort 10/13/2009, senest redigeret 06/07/2011

 

 

.Fakta om ordningen
  • kan søges af færdiguddannede journalister og andre med tilknytning til dagbladene - inklusive freelancere der arbejder med et relevant projekt
  • gives til uddannelse, studierejser og videnskabeligt arbejde
  • søges ved skriftlig ansøgning på fondens ansøgningsskema
  • ansøgningsfristen er 1. marts og 1. september hvert år
  • støtten går sjældent over 25.000 kroner pr. person
  • yderligere oplysninger hos adm direktør Ebbe Dal i Danske Dagblades Forening, ed@danskedagblade.dk

Hvem kan søge?
Færdiguddannede journalister og andre ansatte på dagblade kan søge om støtte hos Dagspressens Fond. Freelancere kan også opnå støtte til studierejser, hvis det projekt, de foreslår, har generel interesse for dagbladene.

Hvad kan du søge støtte til?
Dagspressens Fond støtter flere forskellige ting:
  • Enkeltpersoners videreuddannelse: Det kan for eksempel være tilskud til universitetsuddannelser i udlandet
  • Studierejser for en eller flere personer: Det er et krav, at der er tale om en studierejse og ikke en reportagerejse
  • Seminar(rækker): Kan modtage støtte efter individuel vurdering
  • Videnskabeligt arbejde: Arbejdet skal være målrettet dagspressens virksomhed
Til videreuddannelse og studierejser giver fonden op til 25.000 kr. i støtte pr. person.

Sådan søger du:
Du skal udfylde en begrundet ansøgning på fondens ansøgningsskema, der sendes til:

Dagspressens Fond
Pressens Hus
Skindergade 7
1159 København K

Krav til ansøgeren:
Hvis du får støtte fra Dagspressens Fond, skal du være villig til at fortælle, hvordan du har anvendt pengene.

Læs mere på Danske Dagblades Forenings hjemmeside.

 

 


Søg

  

 

 

Læs mere

Se alle dokumenter om emnet i denne artikel: