Document Actions

Feedbackprojekt på Ekstra Bladet

 

Offentliggjort 04/17/2008, senest redigeret 08/28/2008

 

 

ERFARING: I foråret 2007 gennemførte Ekstra Bladet en klimaundersøgelse blandt redaktionelle medarbejdere. Undersøgelsen viste blandt andet, at medarbejdere på alle niveauer efterspørger feedback på deres arbejde, og ledelsen på Ekstra Bladet valgte at fokusere den interne udvikling på feedback og anerkendelse i relationen mellem medarbejder og nærmeste leder.
Et udviklingsprojekt blev sat i søen. Målet var at alle redaktionelle medarbejdere (journalister, fotografer, grafikere og redigerende) på EB regelmæssigt får feedback og løbende opnår: Vil du vide mere?

Læs en udfoldet beskrivelse og evaluering af feedback-projektet på Ekstra Bladet.

  • Anerkendelse for opnåede resultater
  • Efterkritik af konkrete produkter, så de fortsat udvikler sig
  • Afstemning af forventninger, så leder og medarbejder har samme opfattelse af, hvad målet i jobbet er for den enkelte medarbejder

Projektet var forholdsvist snævert i sit fokus, men omfattede alle niveauer på redaktionen. Dvs. at mellemlederne blev uddannet i at give feedback til deres medarbejdere, og skulle også selv modtage feedback fra overordnede chefer.

Et koncentreret forløb
Gennem hele perioden hen over vinteren 2007/08 var medarbejdere og ledere på Ekstra Bladet tæt involveret i projektet og i løbende dialog med eksterne konsulenter.

Der blev udviklet en fælles feedbackmodel, hvorefter mellemledere og chefer blev uddannet til at gennemføre konstruktive feedback-samtaler efter modellen. Som en central del af projektet var der stor fokus på, at metoden blev omsat til virkelighed og brugt i hverdagen, så resultatet også holder på lang sigt.

Vil du styrke feedback på din redaktion?

Sammen med evalueringsrapporten offentliggøres Ekstra Bladets feedback-værktøj og en vejledning til brug af modellen. Andre medier har derfor mulighed for at omsætte modellen til egne forhold og efteruddanne deres ledere til at give systematisk feedback.

Feedback-værktøj
Vejledning til brug af feedback-værktøjetStøtte fra Pressens Uddannelsesfond
PU gav støtte til udviklings- og evalueringsomkostningerne på Ekstra Bladets feedbackprojekt. Har du selv et udviklingsprojekt i tankerne er det værd at undersøge støttemulighederne.

 

 


Søg