Document Actions

Kort om afgangsprojekt

 

Offentliggjort 10/26/2004, senest redigeret 06/08/2011

 

 

Du afslutter din diplomuddannelse med at udarbejde et individuelt skriftligt afgangsprojekt, som skal forbinde de enkelte uddannelseselementer.

Afgangsprojektet, som har et omfang på 15 ECTS point, består af et journalistisk produkt, en projektrapport af et omfang på 30 sider og en mundtlig eksamination. I det gode afgangsprojekt er der tydelig sammenhæng mellem de tre dele.

Formålet med afgangsprojektet er, at du demonstrerer viden om et kundskabsområde, der er centralt for den pågældende uddannelse, samt om metoder til undersøgelse, analyse og beskrivelse af dette kundskabsområde. Du skal gennem afgangsprojektet dokumentere, at formålet med diplomuddannelsen er opnået, såvel med hensyn til vidensområder fra de faglige moduler som til uddannelsens samlede niveau.

Du kan følge afgangsprojekt to gange om året. Hvis du vil skrive dit afgangsprojekt om foråret, er ansøgningsfristen d. 1. december. Hvis du vil skrive afgangsprojekt om efteråret, er ansøgningsfristen d. 1. juni.

Se den aktuelle beskrivelse:
Århus (Efterår 2011).

To måneder efter afgangsprojektperioden er gået i gang skal du aflevere en synopsis.Tidligere afgangsprojekter

Se eksempler på emner fra tidligere afgangsprojekter.


UPDATE - vejledere du kan ønske
Her finder du en liste over ansatte og undervisere ved UPDATE samt eksterne vejledere, som har vejledt på afgangsprojekt.


Interview
Til inspiration kan du desuden læse et interview med en tidligere studerende på afgangsprojekt.


Love og bekendtgørelser
På denne side finder du links til relevante studieordninger, love og bekendtgørelser for diplomuddannelserne.