Document Actions

Hvad vi udbyder på et år

 

Offentliggjort 04/25/2008, senest redigeret 05/02/2012

 

 

Få en fornemmelse af, hvad vi normalt udbyder i løbet af et år. Herunder finder du korte beskrivelser af de moduler, som er blevet udbudt under diplomuddannelserne i journalistisk arbejde de sidste par år.

Du kan se en samlet liste over det aktuelle udbud for foråret 2011. Vi udvikler løbende vores udbud.

Hvis du er interesseret i et modul, som pt. ikke er i udbud, så kontakt venligst Michael Kristensen (tlf. 89440 581 eller mk@update.dk) for at høre hvornår modulet udbydes igen.

Obligatoriske moduler med 6-7 undervisningsdage


Formidling af forståelse og sammenhæng
På modulet arbejder vi med, hvordan man gør det svære forståeligt, det komplicerede klart (forår).

Perspektiv, viden og væsentlighed
Hvordan tilvejebringes viden gennem research, og hvad kendetegner det perspektiverende produkt? (efterår).

Informationsjournalistikkens strategiske grundlag
Få grundlaget til at bygge værdibaseret bro mellem intern-, markeds- og ekstern kommunikation (forår).

Informationsjournalistikkens metodiske grundlag
Lær at se samspillet mellem virksomhedens forretning/organisationens sag og dens kommunikation (efterår).

I samspil med brugerne
På modulet ser vi nærmere på begreber som brugerinvolvering, interaktivitet og brugergenereret indhold (forår).
Bemærk: Modulet hed tidligere 'Journalistik til flere medier'.

Journalistik på nettet
Få den nødvendige viden og kvalifikationer til at arbejde professionelt med indhold, strategi og tekst på nettet (efterår).

Valgfrie moduler med 4-5 undervisningsdage

Analytisk journalistik i praksis
På modulet får du - både teoretisk og praktisk - indføring i samfundsfaglige metoder til kvantitativ analyse.

Bladudvikling
Hvad er forudsætninger for at få succes med en bladudgivelse og hvordan sikrer vi, at læserne har nytteværdi af bladet?


Forskningsformidling
Modulet fokuserer på formidling af forskning, forskernes engagement med og i samfundet.

Fortæl historien
Vi arbejder med hvordan du finder egnede historier til fortællende journalistik. Og hvordan den fortællende journalistik gøres gribende og interessant at læse.

Fang medieteorien - og gør den brugbar
Gennem teoretisk tilgang til det originale journalistiske fag, lærer du at nedbryde muren mellem teori og praksis.

Krisekommunikation
Vi fokuserer på mediernes rolle i udviklingen af kriser og hvordan vi kan håndtere kommunikationen i en krisesituation.

Mål resultatet af din kommunikation
Du lærer at dokumentere værdien af kommunikationsindsatsen i forhold til de overordnede strategiske mål.

Politikken i journalistikken
Styrk dine muligheder for både at forstå og forholde dig praktisk til udfordringer i politisk journalistik.

På tværs af medierne
Med fokus på den fler- og tværmedielle indsats lærer du, hvordan du fortæller og formidler kreativt til de forskellige medier.

Retorik – formidling der fænger
På modulet behandler vi retorikkens fornyede relevans i en tid, hvor begrebet troværdighed hele tiden er i spil.

Spin og professionel politisk kommunikation
Århus eller København
Bliv bedre til at arbejde med din og andres strategiske politiske kommunikation – både på kort og langt sigt.

Gransk dit sprog
På modulet bliver du bl.a. indført i at analysere skriftsproglige og narrative komponenter i journalistiske produktioner.

Webledelse
På modulet lærer du at identificere de ledelsesudfordringer, det giver at lede en webportal og takle nogle af de udfordringer en portalleder møder i hverdagen.


Smart webstrategi
Efter dette intensive modul vil have et klart billede af alle dit websteds vigtige interessenter og du vil have værktøjer til effektiv styring og udvikling af webstedet.

Procesledelse
Dette modul klæder dig på til at arbejde som intern eller ekstern facilitator eller proceskonsulent. Du lærer at lede og facilitere processer - fra møder til store udviklingsprojekter.

Det kritiske interview
Du præsenteres for en række analysemodeller, som alle sigter mod at gøre selv det mindste dagligdags interview kritisk - altså undersøgende og afprøvende.

Kommunikationsledelse
På modulet introduceres du til redskaber, som du kan bruge til at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, man står med som leder af en kommunikationsafdeling.

Styrk din analyse med forskernes værktøjer
Styrk din analytiske sans med de samfundsvidenskabelige værktøjer, som forskerne bruger. Du lærer at læse videnskabelige rapporter og bliver i stand til at forholde dig kritisk til de anvendte metoder.

Webtv - i teori og praksis
Med det modul får du således både webtv "i fingrene og i hovedet", så du er godt rustet til for alvor at komme i gang - eller videre - med mediet.


Afgangsprojekt
Diplomuddannelserne afsluttes med et akademisk afgangsprojekt.