Document Actions

Uddannelse og karriere

 

Offentliggjort 10/25/2004, senest redigeret 03/10/2009

 

 

I dag har vi mulighed for at uddanne os hele livet. Vi kan tage korte kurser, deltage i konferencer og intern efteruddannelse på arbejdspladsen. Men der er også mulighed for at tage hele uddannelser, der er særligt tilrettelagt for voksne med erfaring fra arbejdsmarkedet. Diplomuddannelsen er en sådan mulighed.

Diplom, master eller VVU

Grafikken viser i to søjler, hvordan der parallelt med det ordinære uddannelsessystem findes et kompetencegivende efter- og videreuddannelsessystem for voksne. Mange vælger at tage en diplomuddannelse – enten som erstatning for den uddannelse de aldrig fik taget eller som supplement.

Diplomuddannelser placerer sig på niveau med en bachelor eller en mellemlang videreuddannelse. For at komme ind på en diplomuddannelse skal du minimum have en KVU eller en VVU plus to års relevant erhvervserfaring.

De to søjler
Det ordinære uddannelsessystem (grunduddannelserne) er primært for unge, der læser på fuld tid. De fleste uddannelser orienterer sig mod et arbejdsmarked, men har fokus på det akademiske og teoretiske og inddrager ikke den studerendes erfaringer i undervisningen.

Efter- og videreuddannelser er for voksne med mindst to års erhvervserfaring. Uddannelserne udbydes oftest på deltid så man kan studere og arbejde sideløbende. De bygger bro mellem teori og praksis, og adskiller sig fra korte kurser og intern efteruddannelse ved at have sit ene ben placeret i teorien og forskningen.

 

 


Søg