Document Actions

Forløb og opbygning

 

Offentliggjort 05/21/2007, senest redigeret 05/02/2012

 

 

Diplomuddannelserne i journalistik eller kommunikation er bygget op af moduler. Du kan vælge at følge et enkelt modul eller tage en hel diplomuddannelse. Undervejs i uddannelsen kan du farve din faglige profil efter interesse gennem dine valgfrie moduler og emnet for dit afgangsprojekt.

Hvis du vælger at følge en hel uddannelse

Du kan tage en diplomuddannelse på deltid eller heltid. På deltid kan du gennemføre en uddannelse på to år, eller vælge at holde pauser mellem modulerne og tage uddannelsen i et mere roligt tempo. De fleste er ca. to et halvt år om at gennemføre en diplomuddannelse på deltid. Uddannelsen skal være gennemført inden for en periode på seks år. Hvis du ønsker at tage uddannelsen på heltid, tager den typisk et år at gennemføre. Du skal dog være opmærksom på, at din mulighed for at tage uddannelsen på heltid afhænger af, hvilke moduler du ønsker at tage.

Fire diplomuddannelser i journalistik og kommunikation
UPDATE udbyder fire diplomuddannelser: Kommunikation og informationsjournalistik, Den digitale journalistik, Analytisk journalistik og Visuel journalistik. Uddannelserne er videreuddannelser rettet mod journalister og kommunikatører.

Obligatoriske og valgfrie moduler
Hver uddannelse består af tre obligatoriske moduler, to eller tre valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

De tre obligatoriske moduler udgør kernefagligheden i uddannelsen og vægter tilsammen et halvt årsværk. De valgfrie moduler vægter til sammen en fjerdedel årsværk og den sidste fjerdedel opnår du gennem afgangsprojektet.

De obligatoriske moduler på hver uddannelse udbydes på skift forår og efterår. Derudover udbyder vi løbende en række valgfrie moduler. De valgfrie moduler er din mulighed for at fokusere på særlige interesseområder og specialisere dig i mindre emner inden for din uddannelse.

Du kan her finde en oversigt over det gældende udbud.

Afgangsprojekt
En diplomuddannelse afsluttes med et afgangsprojekt, der vægter 15 ECTS-point, hvilket svarer til et halvt års studier på deltid. Som hovedregel skal afgangsprojektet ligge til sidst i uddannelsen. Dog kan du tilmelde dig afgangsprojektet samtidig med at du tilmelder dig det sidste valgfrie modul. Afgangsprojektet kan ikke bedømmes før det sidste modul er bestået.

ECTS-point
Alle moduler er vægtet med en ECTS-værdi i forhold til deres længde og den arbejdsindsats, der kræves for at gennemføre modulet. Den samlede uddannelse svarer til 60 ECTS-point, heraf opnår du 10 ECTS for hvert af de tre obligatoriske moduler. Afgangsprojektet vægtes med 15 ECTS - de resterende 15 point skal du så hente gennem valgfrie moduler. Disse er forløb på 5 eller 10 ECTS-point.

Godkendelse af fag fra andre institutioner
Hvis du ikke kan finde valgfrie moduler, der dækker dine ønsker, udbudt under diplomuddannelserne journalistik og kommunikation, er det muligt at følge fag ved andre institutioner. Du skal søge UPDATE ved Danmarks Journalisthøjskole om at få meritoverført beståede moduler fra andre udbydere. Det anbefales, at du allerede inden du begynder på eksterne forløb, undersøger muligheden for senere at få modulet godkendt under diplomuddannelserne i journalistik eller kommunikation.

Eksamensbevis
Når du har afsluttet uddannelsen, vil du modtage et diplom fra den institution, hvor du har gennemført afgangsprojektet. Diplomet oplyser om uddannelsens titel, dine valgfrie moduler og emnet for dit afgangsprojekt.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Diplomjournalist.

 

 


Søg