Document Actions

Analytisk journalistik

 

Offentliggjort 12/14/2006, senest redigeret 05/02/2012

 

 

Diplomuddannelsen i analytisk journalistik opruster dig på et af den klassiske journalistiks kerneområder: Evnen og viljen til at kaste sig over historier, som lærer modtagerne noget væsentligt om den tid, de lever i. Det er en journalistik, som ikke blot registrerer begivenheder, men også forklarer, diskuterer og perspektiverer væsentlige samfundsmæssige tendenser og fænomener i samtiden.

Uddannelsen udvikler dine kompetencer til at kunne indsamle, bearbejde og sammenholde væsentlig samfundsmæssig viden til brug for analyser i journalistikken. Du bliver i stand til at arbejde reflekteret med samfundsvidenskabelige og analytisk journalistiske metoder til dataindsamling og analyse med henblik på at præsentere resultaterne til en større offentlighed.
Viden om journalistiske fremstillingsformer og metoder til formidlingen af komplekse samfundsmæssige emner gør dig i stand til at formidle kompliceret stof, så det fremstår enkelt, overbevisende og forståeligt.

Diplomuddannelsen i analytisk journalistik består af tre obligatoriske moduler, to eller tre valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

De tre obligatoriske moduler er:

  • Perspektiv, viden og væsentlighed (10 ECTS)

  • Samfundsjournalistik – fra velfærd til livsstil (10 ECTS)

  • Formidling af forståelse og sammenhæng (10 ECTS)


De valgfrie moduler kan bl.a. vælges blandt disse moduler:

Styr sikkert på alle medier, Levende billeder på web og mobile platforme, Gør-det-selv visualisering til web, Procesledelse, Bladudvikling, Gransk dit sprog, Kommunikationsledelse, Webledelse, Mål resultatet af din kommunikation, Rådgiverens gennemslagskraft, Spin og professionel politisk kommunikation, Fortæl historien, Forskningsformidling, Fang medieteorien – og gør den brugbar, Retorik – formidling der fænger, Kom i mål med dine projekter, Smart webstrategi

Se oversigt over aktuelt udbud af obligatoriske og valgfrie moduler.


Du bestemmer selv i hvilken rækkefølge du gennemfører modulerne. Du kan derfor vælge at starte med et valgfrit modul, hvis det passer bedst.

Arbejdsformen på uddannelserne er en blanding af underviseroplæg, diskussioner på holdet og i grupper samt praktiske opgaver og læsning af faglitteratur. Hvert modul afsluttes med eksamen. Du kan læse mere om form og krav i den enkelte modulbeskrivelse.

Se studieordningen for diplomuddannelsen i analytisk journalistik.

Læs mere om generelt om diplomuddannelserne i journalistisk og kommunikation på uddannelsernes temaside: www.update.dk/diplom. Her finder du også et link til nyttig praktisk information (FAQ) om uddannelserne.

For yderligere info kontakt:
Michael Kristensen
sekretær - Diplomuddannelser
mk@update.dk
tlf.: 89 440 581

Torben Nielsen
fagmedarbejder, UPDATE
tn@update.dk
tlf.: 89 440 558