Document Actions

Dansk Journalistforbunds Ophavsretsfond

 

Offentliggjort 09/15/2000, senest redigeret 10/13/2009

 

 

Ophavsretsfonden er oprettet af Dansk Journalistforbund i 1990. Dens opgave er at administrere de penge fra COPY-DAN-foreningerne, der ikke kan udbetales til den enkelte ophavsmand. Midlerne optjenes, når medlemmernes værker bliver offentligt tilgængelige. Vedtægterne for Ophavsretsfonden er vedtaget på Dansk Journalistforbunds delegeretmøde og kan ændres her.

Formålet
Fondens formål er at yde økonomisk støtte til aktiviteter inden for områderne:

  1. Efteruddannelse
  2. Forskning
  3. Studierejser/-orlov

Derudover støtter fonden forbundets indsats for at sikre medlemmernes ophavsrettigheder nationalt og internationalt.
Pengene til Ophavsretsfonden bliver fordelt til en række grupper. Grupperne afspejler medlemmernes arbejdsområder, så pengene ender hos de ophavsmænd, der har optjent dem.

Hvad pengene går til
Fondens penge anvendes til følgende formål:

Økonomisk støtte til aktiviteter inden for områderne efteruddannelse, forskning og studierejser/orlov. Bestyrelsen for den enkelte medlemsgruppe beslutter, hvilke formål der skal støttes.

Generelle aktiviteter, der kan styrke Dansk Journalistforbunds medlemmers ophavsrettigheder nationalt og internationalt (f.eks. konferencer og pjecer). Fondens bestyrelse beslutter, hvilke af disse aktiviteter, der skal støttes.

Administrationsomkostninger (regnskabsføring, revision og udgifter ved fondsbestyrelsens arbejde) og skat.

Bestyrelsen og beslutningerne
Fonden ledes af en fondsbestyrelse. Fordelingen af pengene sker ved, at bestyrelsen fastlægger udgifterne til generelle aktiviteter og administration. Det resterende beløb, der mindst skal udgøre 80 procent af fondens midler, anvendes på økonomisk støtte til aktiviteter inden for efteruddannelse, forskning, studierejser og orlov.

Ophavsretsfondens bestyrelse fastsætter retningslinier for brug af midlerne i gruppen af ansatte ved de trykte medier. De øvrige specialgrupper og medarbejderforeninger fastsætter selv retningslinierne.

Blankbåndsvederlaget
Ophavsretsfondens bestyrelse fastlægger desuden hvert år retningslinierne for ansøgning af legatmidler fra blankbåndsvederlag.

Det samlede beløb, der udbetales fra Ophavsretsfonden varierer fra år til år afhængigt af, hvor store vederlag Dansk Journalistforbund modtager fra COPY-DAN-foreningerne.
Yderligere information kan fås i Dansk Journalistforbund.

***

Medlemsgrupperne

Freelance journalister: Her er en kasse for freelancere med trykte medier som hovedaftagere - og en kasse for freelancere med elektroniske medier som hovedaftagere. Ansatte i produktionsselskaber kan også søge midler fra sidstnævnte kasse. Bruges til DjE-kurser, studiestøtte og seminarer. Studiestøtteordningen administreres af Den journalistiske Efteruddannelse (DjE). Ansøgningsfrister meddeles i Frie Nyheder (FreelanceGruppens nyhedsbrev).

Fotografer (både freelancere og fastansatte): Bruges til DjE-kurser, studiestøtte og seminarer. Ordningerne administreres af specialgruppen Fotograferne. Ansøgningsendes til gruppen.

Pressefotografer (både freelancere og fastansatte): Her administreres midlerne af Pressefotografforbundet og opslås i PFs medlemsorientering.

Bladtegnere (både freelancere og fastansatte): Bruges til studierejser. Ordningerne administreres af specialforeningen Danske Bladtegnere og ansøgning sendes til foreningen.

Fastansatte ved dag- og distriktsblade og nyhedsbureauer: Bruges til studiestøtte. I forbindelse med orlov og seminarer for denne gruppe kan også søges støtte. Administreres af Ophavsretsfondens bestyrelse. Ansøgningsskema fås hos Dansk Journalistforbund.

Fastansatte ved andre trykte medier (fag- og organisationsblade mv.): Bruges til seminarer og lignende. Der bevilges normalt kun støtte til individuelle projekter i forbindelse med orlov. Administreres af Ophavsretsfondens bestyrelse.

Ansatte ved Danmarks Radio: Bruges til sabbatydelser. Ordningen administreres af Journalistgruppens bestyrelse.

Ansatte ved TV 2/Danmark og de otte TV 2-regioner: Bruges til efteruddannelse. Administreres af de enkelte medarbejderforeninger efter lokalt fastsatte kriterier.

Ansatte ved lokalradio og -tv: Bruges til betaling af DjE-kurser og studiestøtte. Administreres af Ophavsretsfondens bestyrelse og opslås ved direkte henvendelse til medlemmerne.

Ledige: Ophavsretsfonden giver et tilskud til DJ til betaling af arbejdsløses deltagelse i DjE-kurser. Desuden kan arbejdsløse, som inden for en 12 måneders periode har været fast beskæftiget på et dag- eller distriktsblad søge studiestøtte. Henvendelse til Ophavsretsfonden, att. Mogens Blicher Bjerregård.

Legatmidler fra blankbåndsvederlag - kollektive midler: Uddeles én gang om året til projekter inden for de elektroniske medier. Ansøgningsfristen er ultimo marts.


Kilde: Mogens Blicher Bjerregård, formand i Dansk Journalistforbund og formand for Ophavsretsfonden

 

 


Søg

  

 

 

Læs mere

Se alle dokumenter om emnet i denne artikel: