Document Actions

Internationale studieprogrammer for journalister - USA

 

Offentliggjort 03/06/2003, senest redigeret 10/13/2009

 

 

Specielt i USA findes der mange internationale studieprogrammer rettet mod journalister og andre med tilknytning til mediebranchen. Flere af dem er tilknyttet universiteter, som giver journalister mulighed for at tilbringe op til et år på universitetet. Her kan de følge kurser efter eget valg eller lave et større analyseprojekt.

Nogle af programmerne er meget attraktive, og man skal derfor regne med, at der er stor konkurrence om pladserne og de tilhørende legater.

Nedenfor bliver hvert enkelt program introduceret kort. Du kan også læse om studieprogrammer i andre lande.

International Nieman Fellowships, Harvard University, USA
Hvem: journalister, fotografer, producere, bladtegnere m.fl.
Hvad: legat til ti måneders studier efter eget valg ved Harvard University.
Ansøgningsfrist i 2010: 31. januar

The Nieman Foundation ved Harvard University uddeler hvert år 12 stipendier til journalister fra hele verden. Sammen med 12 journalister fra USA får modtagerne mulighed for i ti måneder at følge kurser efter eget valg på universitetet. Fellowships gives ikke kun til journalister, men også til redaktører, fotografer, producere, lederskribenter, tegnere og web-specialister. Det gives både til fastansatte og freelancere.

Et fellowship dækker studieafgiften og et stipendiat på $60.000. Der gives også boligtilskud og tilskud til børnepasning.

Hjemmeside for Nieman-programmet

The Joan Shorenstein Fellowship on the Press, Politics and Public Policy, Harvard University, USA
Hvem: journalister
Hvad: legat til et semester på Harvard University
Ansøgningsfrist i 2010: 1. februar

The Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy giver hvert år et mindre antal journalister, akademikere og politikere fra USA og resten af verden mulighed for at tilbringe et semester på Harvard University. Perioden skal bruges til faglig udvikling og et mindre analyseprojekt (cirka 25 sider), som ser på pressens indflydelse på politik i en national eller international kontekst.

Stipendiet er på $30,000, som udbetales i fire portioner.

Hjemmeside for Joan Shorenstein-programmet


John S. Knight Fellowships for Professional Journalists, Stanford University, USA
Hvem: journalister og redaktører
Hvad: stipendium til et års studier efter eget valg på Stanford University
Ansøgningsfrist i 2009: 15. december

John S. Knight Fellowships for Professional Journalists giver hvert år seks til otte internationale journalister og redaktører fra den trykte presse, tv og radio mulighed for at tilbringe et år på Stanford University, hvor de sammensætter deres eget studieforløb ud fra universitetets tilbud. Man skal have mindst fem års erfaring som journalist.

Stipendiet er på mindst $60,000 med tilskud til bolig og børnepasning, sygeforsikring, bøger og rejseomkostninger.

Hjemmeside for John S. Knight-programmet


World Press Institute, St. Paul, Minnesota, USA
Hvem: journalister
Hvad: legat til fire måneders studieprogram og rundrejse i USA
Ansøgningfrist i 2009: annonceres på hjemmesiden i november

World Press Institute uddeler hvert år 10 stipendier til et fire måneders program ved instituttet. Programmet består af en måneds seminarer på World Press Institute efterfulgt af tre måneders rundrejse i USA. Det forventes, at deltagerne skriver til instituttets hjemmeside og også sender rapporter hjem til de medier, de er ansat ved. Ansøgere skal have mindst fem års praktisk erfaring som journalist.

World Press Institute dækker alle udgifter til undervisning, transport til og fra USA, transport inden for USA i forbindelse med rejserne og udgifter til overnatning. Derudover får stipendiaterne en beskeden daglig diæt, der skal dække udgifterne til mad og drikke. Alle øvrige udgifter er for egen regning.

Hjemmeside for World Press Institute-programmet


Knight Science Journalism Fellowships at MIT, Cambridge, Massachusetts, USA
Hvem: journalister, fotografer, redaktører, producerer eller illustratorer med mindst tre års erfaring i at dække videnskab, teknologi, medicin eller miljø
Hvad: legat til ni måneders studier ved Massachusetts Institute of Technology
Ansøgningsfrist i 2010: 1. marts

Knight Science Journalism Fellowships gives til journalister, som ønsker at forbedre deres dækning af videnskab og teknologi. I ni måneder følger deltagerne almindelige kurser på universitetet og deltager i et særligt tilrettelagt program om videnskabsjournalistik og mødet mellem videnskab og samfund.

Legatet består af 60,000 dollars, som bliver udbetalt i ti rater.

Hjemmeside for Knight Science Journalism Fellowships at MIT


Knight Science Journalism Bootcamps at MIT, Cambridge, USA
Hvem: journalister med videnskab, medicin og sundhed som stofområde
Hvad: legat til at deltage i intensivt seminar på MIT i Cambridge
Ansøgningfrist: 1. marts for fellowships i september

Hvert år samler MIT en gruppe journalister, der dækker eller ønsker at dække videnskab, medicin eller sundhed til et intensivt seminar – bootcamp. For at søge skal man have mindst fem års erfaring som journalist. I ni måneder følger deltagerne almindelige kurser på universitetet og deltager i et særligt tilrettelagt program om videnskabsjournalistik og mødet mellem videnskab og samfund.

Legatet består af 55,000 dollars, som bliver udbetalt i ni rater.

Hjemmeside for Knight Science Journalism Bootcamp


National Arts Journalism Program, Columbia University, New York, USA
Hvem: Kulturjournalister med mindst fem års erfaring
Hvad: Legat til et eller to semestres ophold på Columbia University
Ansøgningsfrist i 2009: programmet er pt. lukket, men forventes genåbnet NB!

National Arts Journalism Program tilbyder journalister, redaktører og anmeldere fra alle medietyper med mindst fem år erfaring fra at dække kunstområdet at tilbringe et eller to semestre på Columbia University. Her kan de følge undervisning efter eget valg og skal samtidig lave et analyseprojekt, der kan være en del af NAJP's overordnede forskningsprogram.

Legatet er på 45.000 US dollars for to semestres ophold (ni måneder), og det halve for et semesters ophold. Derudover dækker legatet også studieafgifter til universitetet.

Internationale journalister kan søge om legater, men programmet tildeler kun legater, hvis det har modtaget specielle bidrag øremærket til udenlandske kandidater. Med andre ord kan støttemulighederne variere fra år til år.

Hjemmeside for National Arts Journalism Program


Dart Center Ochberg Fellowships, USA
Hvem: journalister, fotografer, redaktører og producere med fem års erfaring
Hvad: legat til seminarprogram om journalistik og traumatisk stress
Ansøgningsfrist 2009: 24. juli

Dart Fellowships gives til hvert år til seks journalister, fotografer, redaktører eller producere, som ønsker at udvide deres forståelse af, hvordan følelsesmæssige traumer påvirker dækningen af voldelige begivenheder. Modtagerne deltager i et to dages seminar om journalistik og følelsesmæssige traumer umiddelbart forud for den årlige konference i International Society for Traumatic Stress Studies i USA. Modtagerne får mulighed for at følge alle begivenheder og interviewe oplægsholderne ved konferencen.

Legatets størrelse er ikke angivet.

Hjemmeside for Dart Fellowships

 

 


Søg

  

 

 

Læs mere

Se alle dokumenter om emnet i denne artikel: