Document Actions

Noter til afsnit 7.7 - Ansvarsplacering medieansvarsloven

 

Offentliggjort 06/16/2011, senest redigeret 08/19/2011

 

På tryk

Betænkning 1205.1990: Medieansvar

Frøbert, Knud Aage og Jørgen Paulsen (1997): ”Medieansvarsloven med kommentarer”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Frøbert, Knud Aage (2000): ”Massemediernes frihed og ansvar”, 3.udgave red. af Henriette Schjøth, Greens Jura.

Frøbert, Knud Aage (1995): ”Massemediernes ansvar”. Kapitel i bogen ”Medieret – nye udviklingstendenser”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Krabbe, Oluf H (1939): ”Dansk Presseret”, Gads Forlag.

Rasting, Carl (1951): ”Presseretten”, Berlingske Bibliotek.

Sandfeld Jacobsen, Søren (2006): "Elektronisk medieret", Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Sandfeld Jacobsen, Søren (2009): "Formidleransvaret i forbindelse med sociale tjenester på internettet", Ugeskrift for Retsvæsen B 291 ff.

Sandfeld Jacobsen, Søren (2010): "Formidleransvaret på internettet", Juristen nr. 8.

Schaumburg-Müller, Sten (2003): ”Presseret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.Gå til
    Alle noter til afsnit 7.7:
        Pilen markerer dette dokument.
Denne tekst må frit citeres i uddrag eller som helhed med angivelse af forfatteren og www.update.dk/mediejura som kilde.

Søg

  

 

Temasider om samme emne

Medieansvar
Trykte medier
Medieansvar for radio og tv
Andre massemedier
Presseetik

  

Læs mere

Se alle dokumenter om emnerne i denne bognote: