Document Actions

Ophavsret

 

Offentliggjort 01/30/2003, senest redigeret 08/23/2011

 

Reglerne om ophavsret har til formål at skabe balance mellem to hensyn; dels hensynet til at beskytte den kreative produktion, og dels hensynet til at andre i samfundet kan bruge værkerne med en passende respekt for ophavsmandens indsats.

Har man ophavsret til et foto, en artikel m.v., må andre ikke uden tilladelse fremstille eksemplarer af værket. Der skal også indhentes tilladelse til at offentliggøre det, f.eks. i avis, radio, tv eller på nettet. Disse rettigheder kaldes økonomiske rettigheder, fordi de gør det muligt at tjene penge på det, man har lavet.

En ophavsmand har desuden nogle personlige rettigheder, der skal hindre at andre kan ændre på et værk eller bruge det på en måde, der krænker ophavsmanden. Hertil hører også retten til at blive krediteret for det man har lavet.

De forskellige rettigheder og begrænsninger heri er beskrevet nærmere som svar på typiske spørgsmål.

 

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Typiske spørgsmål</h2>]

Typiske spørgsmål

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Artikler</h2>]

Artikler