Document Actions

Medieansvar

 

Offentliggjort 01/30/2003, senest redigeret 08/23/2011

 

Medieansvarsloven fastslår, hvem der har ansvaret for lovovertrædelser ved offentliggørelse i medierne. Er det journalisten, redaktøren eller andre?

Medieansvarloven bestemmer derimod ikke, hvilke udtalelser, tekster og billeder, der er strafbare eller kan medføre erstatning og godtgørelse. Det gør f.eks. straffelovens regler om injurier og krænkelser af privatlivet, retsplejelovens regler om navneforbud, og loven om ophavsret.

Før du går videre, må du vælge, om du vil søge oplysninger om:


Hide details for [<h2 class='h2-list'>Retsregler</h2>]

Retsregler