Document Actions

Privatliv

 

Offentliggjort 05/22/2002, senest redigeret 08/22/2011

 

Krænkelser af privatlivet er i nogle tilfælde strafbare jf. straffeloven § 263 - § 264 d. Reglerne begrænser både mulighederne for at få adgang til oplysninger (§263 og § 264), og mulighederne for at offentliggøre oplysninger (§ 264 c og § 264 d). Straf anvendes kun ved de groveste krænkelser.

Krænkelser af privatlivet kan desuden give grundlag for godtgørelse for tort dvs det typiske ubehag ved krænkelsen (erstatningsansvarsloven § 26) og i sjældnere tilfælde erstatning for økonomisk tab.

Informations- og ytringsfriheden kun må begrænses, når det er nødvendigt i et demokratisk samfund. Det betyder, at hensynet til beskyttelse af privatlivet skal afvejes mod hensynet til offentlighed. På den ene side har det betydning, om krænkelsen angår følsomme oplysninger eller kun er lidt generende. På den anden side har det betydning, om interessen i offentlighed bygger på vigtige hensyn til demokratiet eller kun på snagen i andres privatliv.

Under emnet fotografering og billeder er behandlet særlige spørgsmål om privatlivets fred. Andre spørgsmål, der berører emnet, er behandlet under emnerne: presseetik, persondata og tavshedspligt.

 

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Typiske spørgsmål</h2>]

Typiske spørgsmål

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Retsregler</h2>]

Retsregler

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Artikler</h2>]

Artikler