Document Actions

Farumsagen – et lærestykke

 

Offentliggjort 02/15/2002, senest redigeret 01/02/2014

 

Offentlighedsloven har ikke eksisteret i Farum i de seneste år. Talrige borgere og journalister er blevet pure afvist, selv om de har bedt om indsigt i oplysninger, der klart skal udleveres, f.eks. om borgmesterens forbrug til repræsentation m.v. Tilsidesættelsen af offentlighedsloven har været systematisk i Farum.

Det kritiske søgelys skal ikke kun rettes mod Farum. Lukketheden om udlicitering og lejeaftaler m.v. bygger på Indenrigsministeriets bekendtgørelse fra 1999 om kommunale indkøbsaftaler. Den undtager generelt oplysninger om indgåede aftaler fra aktindsigt. Dermed kan vigtige oplysninger om kommunens økonomiske fundament holdes fortroligt. Efter min opfattelse er bekendtgørelsen klart ulovlig ligesom en tilsvarende fra Finansministeriet, der undtager aftaler på det statslige område. Folketingets Ombudsmand kigger på spørgsmålet, og der er hårdt brug for, at han snart når til en konklusion.

Tavshedspligten gælder for egentlige forretningshemmeligheder. Men der er ikke tavshedspligt om betingelser og priser, der er fastsat i aftaler mellem en kommune og private entreprenører, idrætsklubber m.v. Det er vitale oplysninger om kommunens forvaltning af skatteydernes penge. Ulovlige aftaler er heller ikke beskyttet af tavshedspligt. Politikere og embedsmænd, der har kendskab til aftalerne, kan lovligt offentliggøre indholdet, men det er ikke sket i Farum. Det ser ud til, at kun en snæver kreds har haft kendskab til vigtige aftaler i Farum. I denne kreds har den gensidige loyalitet været stor, og den er sikkert vokset ved at være fælles om fortrolige oplysninger.

Selv kommunalbestyrelsen er mere eller mindre holdt i uvidenhed i Farum. Hvis sager undtagelsesvis er kommet på dagsordenen, er de blevet behandlet bag lukkede døre i strid med den kommunale styrelseslov.

Offentligt ansatte har ytringsfrihed fastslår Folketingets Ombudsmand gang på gang, men meget få benytter den. I Farum er munden blevet lukket med sanktioner eller trusler herom.

Farumsagen viser at offentlighed er afgørende for at sikre demokratisk kontrol. Når offentlighed systematisk afskæres bliver der plads til nepotisme og korruption. Under sådanne omstændigheder er det faktisk svært at undgå.Denne artikel må frit citeres i uddrag eller som helhed med angivelse af forfatteren og www.update.dk/mediejura som kilde.

Søg

  

 


 

Læs mere

Se alle dokumenter om emnet i denne artikel: