Document Actions

Kildebeskyttelse

 

Offentliggjort 01/22/2002, senest redigeret 08/23/2011

 

Kildebeskyttelse har primært til formål at styrke den enkelte borgers mulighed for at bruge ytringsfriheden. Nogle kilder frygter sanktioner, f.eks. at miste arbejdet, hvis de står frem.

Retsplejelovens regler om vidnefritagelse hænger sammen med medieansvarsloven. Retsreglerne beskytter medier, der er omfattet af medieansvarsloven, mod indblanding i deres forhold og har central betydning for pressefriheden. Den ansvarshavende redaktør har som hovedregel ansvaret for anonyme artikler, oplysninger og udtalelser, selv om han ikke kender til den konkrete sag.

Retsplejeloven sikrer særlige undtagelser fra lovens almindelige regler om vidnepligt, fremlæggelse af dokumenter i retten (edition), beslaglæggelse og ransagning.

Hensynet til informations- og ytringsfriheden taler for, at kildebeskyttelse også skal tillægges vægt ved indgreb, der falder uden for de særlige undtagelser i retsplejeloven (jf. Den Europæiske Menneskeretskonvention art.10).

 

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Typiske spørgsmål</h2>]

Typiske spørgsmål

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Retsregler</h2>]

Retsregler

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Artikler</h2>]

Artikler