Document Actions

Ytringsfrihed

 

Offentliggjort 12/21/2001, senest redigeret 06/30/2010

 

Informations- og ytringsfrihed handler om retten til at modtage og meddele oplysninger og meninger. Det er et af de afgørende kendetegn på et demokrati. De grundlæggende rettigheder er fastslået i grundloven og i Den Europæiske Menneskeretskonvention.

Grundlovens § 77 forbyder censur, det vil sige at ytringer kontrolleres før de offentliggøres. Andre love kan imidlertid fastsætte begrænsninger i ytringsfriheden med henblik på efterfølgende ansvar.

Den Europæiske Menneskeretskonventions artikel 10 har et bredere sigte end grundlovens § 77. Den beskytter informationsfriheden, det vil sige både retten til at meddele og retten til at modtage oplysninger. Og den beskytter mod både censur og efterfølgende ansvar.

Folketinget har i 1992 vedtaget Den Europæiske Menneskeretskonvention som lov, og dermed er den fuldt indbygget i dansk ret. Den forpligter desuden som traktat, og Menneskeretsdomstolens praksis har stor betydning – ikke mindst for pressefriheden.

Der må ikke foretages indgreb i informationsfriheden uden at tage alvorlige hensyn til behovet for offentlighed i et demokratisk samfund.

 

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Typiske spørgsmål</h2>]

Typiske spørgsmål

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Retsregler</h2>]

Retsregler

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Artikler</h2>]

Artikler