Document Actions

Presseetik

 

Offentliggjort 09/26/2001, senest redigeret 08/22/2011

 

Medier, der er omfatte af medieansvarsloven, er undergivet regler om pressetik og genmæle.

Pressenævnet kan i klagesager afgøre, hvorvidt der er sket brud på god presseskik. De vejledende retningslinjer om god presseskik danner udgangspunkt, men er ikke bindende. Pressenævnet kan tage stilling til presseetiske problemstillinger, der ikke er nævnt i retningslinjerne.
.
I visse tilfælde kan borgere og virksomheder m.v. gøre krav på genmæle, det vil sige kræve at komme til orde i et massemedie. Medieansvarsloven har regler om genmæle, og Pressenævnet kan træffe afgørelse om, hvorvidt et medie skal offentliggøre et genmæle fra en borger eller virksomhed, der kan være krænket.

På www.mediejura er Pressenævnets afgørelser kategoriseret efter emner.

Se også temasiden om etik på danske medier.

 

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Typiske spørgsmål</h2>]

Typiske spørgsmål

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Retsregler</h2>]

Retsregler

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Vejledninger</h2>]

Vejledninger

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Artikler</h2>]

Artikler
Søg

  

 

SENESTE NYT om presseetik


PRESSENÆVNETS KENDELSER
MEDIEJURA har i samarbejde med Pressenævnet kategoriseret nævnets kendelser under 25 emner.

Sorteret efter emne
Sorteret efter årgang

LINKS
Læs om presseetiske regler i andre lande på PressWise.

 

Læs mere

Se alle dokumenter om emnet i dette dokument: