Document Actions

Indsigt i egne forhold, bl.a. for parter og patienter

 

Offentliggjort 09/26/2001, senest redigeret 08/26/2008

 

Der er ikke så mange undtagelser, når borgeren søger indsigt i oplysninger om egne forhold (egen acces) eller i en sag, hvor han selv er part. I øvrigt gælder stort set de samme principper som ved offentlighedslovens regler om aktindsigt for enhver.

Den enkelte borger kan bemyndige en anden, f.eks. en journalist, til at søge indsigt på sine vegne.

Der er flere regelsæt på banen: De findes primært i forvaltningsloven, persondataloven og sundhedsloven. I en situation, der dækkes af flere regler, skal myndigheder bruge den, der giver borgeren den bedste retsstilling.

 

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Retsregler</h2>]

Retsregler

Hide details for [<h2 class='h2-list'>Vejledninger</h2>]

Vejledninger